Povídka na přání pro Belatrix - Nečekané

23. března 2011 v 15:59 | Cassiopea Black |  Jednorázovky
Ahojky,
tak nakonec jsem tu dřív než o víkendu :)
Vděčím za to Belle, která mě dokopala k tomu, abych to dopsala dřív xD a tahle povídka je taky hlavně pro ni, za ten krásnej dess a vůbec všechno, takže ti Bells ještě jednou děkuju xD
Je to povídka na pár Bellatrix/Neville a já Nevilla moc nemusim, takže bylo zajímavý to psát a dalo mi to celkem zabrat, tak snad se ti bude líbit :) a nejenom tobě. Přeji příjemné počtení :)
Vaše Cass

Nečekané
Bylo zrovna uprostřed velké bitvy o Bradavice a on pomáhal profesorce Prýtové s házením Ďáblova osidla na nic netušící smrtijedy. Jak tak utíkal, zahlédl dole na nádvoří bojovat jeho úhlavní nepřítelkyni, tu, se kterou si už dávno chtěl vyrovnat účty za to, co provedla jeho rodičům.
Bojovala se čtyřmi protivníky najednou a vypadalo to, že už dlouho nevydrží. Neville uviděl svou příležitost a rozběhl se na nádvoří. V polovině cesty si ale uvědomil, že mu něco chybí, a tak změnil směr a běžel do ložnice. Tam vytáhl z Harryho kufru neviditelný plášť a přehodil ho přes sebe.
Takto vyzbrojen se vydal vstříc pomstě. Když byl už jen pár kroků od své oběti, Bellatrix zasáhlo plnou silou omračující kouzlo a odmrštilo ji přímo před něj. Lepší příležitost se mu nemohla naskytnout, popadl ji za ruku a přemístil se s ní.
Objevili se u rozpadlého domku, daleko od Bradavic i závěrečné bitvy. Krajina byla tichá, nikde ani živáčka, až na tuhle podivnou dvojici.
Bellatrix byla stále v bezvědomí, tak ji její únosce vzal za ruku a táhl ji za sebou po kamenité cestě až do něčeho, co zřejmě dříve bývalo přízemím rozpadlého stavení. Tam ji nechal ležet a vydal se do patra pro provazy, které si tam už dávno připravil a nyní jimi chtěl spoutat svou zajatkyni.
Když se k ní vrátil, ze všeho nejdřív ji zbavil hůlky a přitom si uvědomil, jak od něj bylo nezodpovědné, že to neudělal hned, měl štěstí, že mu neutekla. Pak jí provazy svázal ruce a nohy, místo roubíku použil umlčovací kouzlo.
Teprve když měl jistotu, že mu nemůže utéct, přemístil se zpět do Bradavic, aby pomohl v bitvě a také, aby případně neupadl v podezření z únosu Bellatrix Lestrangeové. V době jeho nepřítomnosti bitva skončila, strana dobra zvítězila a Voldemort padl. Neville využil všeobecného veselí a nikým neviděn se vkradl do ložnice, aby Harryho plášť vrátil zase na jeho původní místo. Plánoval ho znovu použít až v noci, když budou všichni spát. Koneckonců, té potvoře jenom prospěje, když zůstane chvíli sama, nebude vědět kde je, ani jak se tam dostala. S představou Bellatrix tápající ve tmě se vydal na hostinu.
Daleko od bradavických oslav se v rozpadlé chatrči probrala smrtijedka. Nebylo to zrovna milé probuzení, protože sebou škubla a přitom se jí pevně svázané provazy zaryly do zápěstí. Vyděšeně otevřela oči a chtěla se podívat kde je a co se stalo, ale neviděla vůbec nic, všude kolem vládla černočerná tma. Chtěla zakřičet a doufala, že jí někdo odpoví, ale zjistila, že nemůže, protože na ni někdo uvalil umlčovací kouzlo. Teď už toho měla opravdu dost, jak si někdo mohl dovolit ji spoutat a umlčet, JI! Pamatovala si, že bojovala v bitvě, a pak už jen červený paprsek, který letěl naproti ní.
Po dalších pár hodinách v bezmoci a nevědomí začala být zoufalá. A to ještě nevěděla, co ji bude čekat. Protože už byla pokročilá hodina a v Bradavicích už všichni spali, odvážil se Neville vykrást až za školní pozemky a tam se přemístit.
Jakmile se dotkl nohama země, shodil se sebe neviditelný plášť. Teď už ho nepotřeboval, byl skryt pod rouškou noci. Pochyboval ale, že by ho poznala, i kdyby byl bílý den, byl poznamenaný smrtijedským režimem a bitvou. Zmužněl, vytáhl a pod svetrem se mu zřetelně rýsovaly vypracované svaly. V obličeji pokrytém krvavými šrámy se mu usídlil nelítostný výraz. Ten tam byl kluk, který se vyděsil při sebemenším zvuku, teď tu stál opravdový muž, který se nezalekl ani samotného Voldemorta. Rázným krokem došel ke dveřím a rozrazil je, uvnitř byla stejná tma jako venku, ale díky světlu z hůlky, dokázal rozpoznat obrysy postavy schoulené na podlaze. Pohled na ni ho nevýslovně těšil, přestože jí neviděl do obličeje, byl si jist, že se jí v očích zračil pravý a nefalšovaný strach. A přesně to chtěl, chtěl, aby se ho bála a aby trpěla. Stejně tak, jako trpěli jeho rodiče a ještě o něco víc, rozhodně neměl v plánu ji hned zabít, a tak jí to ulehčit. Ne, musí trpět do posledního dechu a nakonec ho sama bude prosit, aby ji zabil.
Přešel k ní a kopancem do břicha ji donutil obrátit se na záda. Pak mávl hůlkou a umožnil jí tak promluvit.
"Co se stalo? Kde to jsem a kdo jsi ty? Jak se opovažuješ mě tu držet, víš vůbec, kdo já jsem?!"
Ne, že by Nevilla příval jejích zmatených otázek nebavil, ale přece jen jí chtěl poskytnout alespoň částečné odpovědi, aby si uvědomila, v jaké je situaci. A tak ji znovu umlčel a jal se jí odpovědět na kladené otázky.
Když promluvil, zněl jeho hlas jinak, byl nasycen nenávistí a sobeckým uspokojením.
"Stalo se to, že jsem tě unesl, a protože si byla po celou dobu v bezvědomí, velice si mi to ulehčila. Kde jsi, to tě nemusí zajímat, důležité je, že tady kolem není živá duše a tudíž nikdo, kdo by ti mohl pomoct. I když, pochybuji, že by se našel někdo, kdo by ti pomohl. A tím se dostáváme k tvé poslední otázce, ano, velice dobře vím, kdo jsi. Jsi jenom prašivá, zlá a hnusná smrtijedka, která si nezaslouží žít! Ale nemusíš se bát, od toho jsem tu já, abych to napravil."
To Bellu z nevysvětlitelného důvodu ranilo, nikdy jí nevadilo, když jí někdo řekl, co si o ní myslí. Naopak, byla hrdá na to, jak moc je zlá a krutá, a taky si nikdy nevšímala jedovatých poznámek týkajících se jejího vzhledu. Moc dobře věděla, že je krásná, a to i přesto, kolik let strávila v Azkabanu.
Ale teď, když to o ní řekl tenhle muž nebo možná ještě chlapec, tím si nebyla tak úplně jistá, začaly se jí do očí hrnout slzy. Nechápala, co se to s ní děje, za svůj život plakala jen jednou, a to když padl její Pán. Nejraději by si za svoji nevysvětlitelnou slabost nafackovala. Ale přestože sama nevěděla, co vyvolalo tu náhlou rapidní změnu jejího chování, jednu věc věděla naprosto jistě, před ním nebude plakat. Nikdy nedopustí, aby ji viděl slabou, takovou radost mu nedopřeje!
Potlačila slzy, opět nasadila svou obvyklou arogantní masku a s chladným úsměvem se otočila na svého věznitele. Ani nepostřehla, že během jejího vnitřního uvažování Neville zrušil umlčovací kouzlo, ale bylo jí to vhod.
"Jestli si myslíš, že se tě bojím, tak to se zatraceně pleteš. Já už jsem zažila věci, o kterých ty nemáš ani tušení," pronesla Bella tím nejpřesvědčivějším hlasem, jakým dovedla.
Neville si ji chvíli zamyšleně prohlížel, jakoby se snažil přijít na to, co si vlastně myslí.
"Hm, jestli se nebojíš teď, zaručuji ti, že brzo se bát začneš," pronesl naprosto klidně a vyrovnaně.
Poté přešel k Bellatrix a kouzlem jí uvolnil provazy, které jí svazovaly nohy, ty na rukou ponechal.
Hrubě ji vytáhl do stoje a opřel o oprýskanou zeď.
Belle hrál na tváři stále usměv, protože nevěděla, co se chystá udělat. Jakmile z ní ale začal strhávat šaty, došlo jí to a začala se bránit. Škubala sebou a snažila se mu vytrhnout, ale zbytečně, byl silnější než ona. Mezitím Neville, který na její drahé oblečení vůbec nebral ohled a trhal jeden kus za druhým, už docílil toho, že před ním stála jen ve spodním prádle a kozačkách.
Když si to uvědomila, začala sebou házet ještě zuřivěji a kopala na všechny strany. Nakonec se jí přeci jen podařilo ho zasáhnout do citlivého místa a Neville se zhroutil na podlahu. Rozběhla se ke dveřím, ale sotva je otevřela, zasáhlo ji znehybňující kouzlo.
Její protivník byl sice ještě v předklonu, ale přesto v ruce pevně svíral hůlku. Za tohle mu zaplatí, už to nebude déle protahovat, takhle se už alespoň nebude moct bránit. Kompletně ji znehybnil, tedy až na pusu, tu vynechal, protože chtěl slyšet její křik a zoufalé prosby o to, aby přestal.
Překonal vzdálenost, která je dělila a surově ji otočil na záda, když ji znehybnil, dopadla na břicho a takhle to nechtěl. Chtěl jí vidět do obličeje, až ji poníží. Ani se neobtěžoval se zavíráním dveří nebo se změnou místa, Bellatrix se totiž nacházela přímo na prahu mezi dveřmi, ale to mu bylo jedno.
Celou vahou se na ni položil a začal ji tvrdě líbat. Nejdřív na krku (na ústa si netroufal, nechtěl riskovat, že by ho kousla) a poté, co ji zbavil podprsenky, se přesunul i na její pevná ňadra. Musel uznat, že je opravdu krásná, vůbec ne hnusná, jak o ní tvrdil, ale takovéhle myšlenky zatlačil a raději pokračoval níž.
Jazykem obkroužil pupík, a pak se zastavil a podíval se na Bellu. Bylo mu divné, že už ho dávno nezasypává nadávkami a čekal, že se setká s nenávistným pohledem, ale ona se na něj vůbec nedívala. Upřeně zírala do stropu, měla pevně semknuté rty a očividně se na něco usilovně soustředila.
Snažila se totiž nevnímat jeho doteky a tvrdé a zároveň nezkušené polibky, které jí proti její vůli byly příjemné, a to až přespříliš. Cítila, že začíná vlhnout a dalo jí velkou práci nedávat hlasitě najevo svoje pocity (ret už měla celý rozkousaný).
Neville si ale její chování vyložil úplně opačně, myslel si, že se snaží zadržet slzy, a to ho ještě víc povzbudilo. Zbavil ji i posledního kousku oblečení, se svým se neobtěžoval, dokonce si ani nesundal kalhoty, jen je rozepnul. Ještě na okamžik zaváhal, když se střetl s pohledem Bellatrix, která se na něj vyděšeně dívala, protože měla pocit, že tohle už nevydrží. Potěšeně se usmál a trochu se posunul, aby měl lepší přístup do jejího klína. Pak do ní konečně pronikl a začal nemilosrdně přirážet.
Bella si v tu chvíli prokousla ret, ale nevydala ani hlásku. Cítila v puse pachuť krve a to, že se soustředila na bolest, jí alespoň částečně pomohlo nevnímat stále rychlejší a naléhavější přírazy jejího partnera. Ten se mezitím blížil k vrcholu a netrvalo dlouho a zaplnil její lůno proudem horkého semene. Poté se svalil na podlahu vedle jeho milenky a snažil se zklidnit dech.
Ta, protože se stále ještě nemohla pohnout, zůstala v té ponižující poloze s roztaženýma nohama a potřísněná jeho spermatem, ležet mezi dveřmi. Ale v jaké se nacházela poloze, jí teď bylo úplně jedno, v duchu děkovala Bohu, že nepokračoval dál, protože vlastní orgasmus by už určitě tiše nepřešla. Kdyby zjistil, že se mu podařilo ji vzrušit a že se jí to líbilo, musela by se pak sama zabít.
Na druhé straně jí ale vadilo, že se sám uspokojil a jí to nedopřál, uvědomovala si, jak je to hloupé a nevhodné, ale nemohla si pomoct.
Její únosce se najednou zvedl z podlahy a začal sbírat svoje věci, když našel hůlku, zrušil znehybňující kouzlo a ona se konečně mohla pohnout, na nic se ale nezmohla. Stále ještě cítila v podbřišku slastné pocity z přicházejícího orgasmu, který se nestihl naplno projevit.
Když se Neville oblékl, stál chvíli zády k ní, ztracen ve vlastních pocitech, které ho zradily. Měl v plánu ji mučit, a pak ji zabít pomalou bolestivou smrtí, teď ale nemohl a vlastně už ani nechtěl. Styděl se za své zbabělé chování a byl na sebe naštvaný, protože měl pocit, že zradil své rodiče. Pevně sevřel v ruce hůlku a byl rozhodnut se pomstít, ale když se otočil a pohlédl na ni, odhodlání bylo ten tam. Chvíli ještě stál a díval se na ni, pak se raději vydal ke dveřím.
Když Bella zaregistrovala, že se blíží, urychleně vyskočila na nohy, připravená se bránit proti případnému útoku. Nic se ale nestalo, on kolem ní jen prošel a cestou jí hodil její hůlku. Zastavil se až za prahem, na chvíli zaváhal, ale pak pronesl větu, kterou jí musel říct:
"Voldemort padl, je konec."
Ale místo aby se pokochal jejím výrazem, přemístil se pryč, ani se neohlédl. Dokonce zapomněl i na neviditelný plášť…
Bellatrix zůstala stát jako opařená a nevěděla, co má cítit. Kdyby jí tohle řekl kdykoliv jindy, šílela by, byla by úplně na dně a rozhodně by ho nenechala jen tak odejít. Ale teď jí to připadalo naprosto nepodstatné, samozřejmě, že někde v hloubi duše ji ta ztráta velice zasáhla, ale důležitější pro ni teď byl jiný pocit. Nový, který dosud nikdy necítila a který tehdy ještě nedokázala identifikovat - byla těhotná. Čekala dítě s mužem, jehož identita jí zůstala utajena…

Daleko v horách se Neville Longbottom snažil dát si do pořádku své myšlenky a pocity, ale moc se mu to nedařilo. Dlouho přemýšlel nad nedávnými událostmi a nakonec se rozhodl, že nejlepší bude, na to prostě zapomenout. To ale neměl ani ponětí, že Bellatrix Lestrangeová nosí pod srdcem jeho dítě…
***
Říká se, že pomsta chutná nejlépe za studena, ale ani tehdy nedokážeme předem určit její následky…

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Belatrix Black Belatrix Black | Web | 23. března 2011 v 16:13 | Reagovat

Tývole! Hustě ty! Tak takovej konec jsem teda nečekala, to byla velká pecka. Trochu smutná ta věta, kterou na závěr Neville pronesl, ale asi si na to budu muset zvyknout, jinak se v kině sesypu xD. Ty píšeš fakt superózně! (Ani nevim, co sem to teď vymyslela za komoleninu (to existuje? xD))
Díky za věnování, třeba pro tebe taky napíšu povídku :-) ;-)

2 Lilien Evansová Lilien Evansová | E-mail | Web | 25. března 2011 v 17:32 | Reagovat

Nádherné,úžasná povídka :) Takový uhel pohledu od nevilla Wow..Krásně píšeš...:)

3 Bella Black Bella Black | 4. dubna 2011 v 18:42 | Reagovat

Nečekané. Tohle přesně sedí k celé povídce. Je plná nečekaných událostí. A to se mi líbí, nevědět, jak to dopadne. Dokonce ani netušit nadcházející odstavec. Dalo by se vytknout několik věcí. Nebudu tu rozebírat, jak by se Nevill zachoval a co k Belle cítil. Teď nemyslím lásku. Nevill a vypracované svaly, to se k sobě nehodí. Pak další věc, co se týká Belly. Plakala po druhé za celý svůj život. Docela by se hodilo napsat třeba od 5. Každé malé dítě pláče. Ale to není jen tvůj problém.
Opravdu se mi na téhle povídce líbí, že je nečekaná :-)

4 Lily Lily | Web | 17. dubna 2011 v 7:56 | Reagovat

Bella neplakala jako dítě :D byla to malá terminátorka ;D

5 Beltrix Beltrix | Web | 25. července 2011 v 20:56 | Reagovat

Tak tohle je krásný. Nečekaný. Opravdu smekám.

6 Lulu Lulu | 14. srpna 2011 v 22:08 | Reagovat

Krásný :) Sice mi dělalo docela problém představit si svalnatýho nevilla, který navíc znásilnuje Belatrix...ale ok :D Ta povídka je fakt pecka :) Jak už se tady několikrát psalo, líbila se mi ta nečekanost všeho co se tam dělo :) fakt pěkný :)

7 Lady-Bella-Voldemort Lady-Bella-Voldemort | Web | 16. srpna 2011 v 21:29 | Reagovat

ten název opravdu sedí. Nedokážu si představit že by Neville tohle udělal, ale je to hezky napsaný. :-) Ale chudák Bell, tohle si nezaslouží :-(

8 hp-hogwards hp-hogwards | 25. října 2011 v 18:01 | Reagovat

Chceš se přihlásit do hry?
Je hra ve světě harryho pottera, kde si můžeš založit postavu, chodit do virtuální školy a hraješ za svoji postavu!
Pokud máš zájem, můžeš se přihlásit tady:
http://hp-hogwards.blog.cz/1110/naber-studentu
Potom ti přijde dopis do Bradavic ne e-mail a můžešhrát!
Průvodce školou najdeš tady:
http://hp-hogwards.blog.cz/1110/pruvodce-skoly

sorry za reklamu

9 Ezlo Ezlo | Web | 14. května 2012 v 17:26 | Reagovat

Bella jako máma? Řekla bych, že k tý by spíš sedělo utopení toho dítěte ;)
Hezká, smutná povídka.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama